Sunday, February 10, 2013

Yumanoyd

Ayon sa nobelang imbento ni Isaac Asimov, my tatlong batas na dapat sundin ang mga robot, at ito ay ang mga sumusunod:

  • First Law: A robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm.
  • Second Law: A robot must obey the orders given to it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.
  • A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.
Ang buod ng tatlong batas na yan ay bilang robot wala kang karapatang manakit ng tao..

Ang tanong, kelangan pa ba nating maging robot para lang ma-realize nating wala rin tayong karapatang manakit ng kapwa nating tao? Tayo pang kapwa't kauri na natin?

Mag-isip.. Hindi ka robot.

No comments:

Post a Comment