Sunday, February 10, 2013

Kailangan

Ang pangangailangan ay kailangan, kase paano mo masasabing nangangailangan ka kung wala ka naman talagang kailangan. Kaya kailangan mo munang mawalan o kaya magkaroon ng kawalan para magkaroon ng pangangailangan at para malaman mong kahit akala mo na nasa sayo na lahat ng mga kailangan mo ay malaman mong may mga bagay pa rin na kailangan mong malaman na kailangan mo pala, lalo na yung mga pangangailangang hindi kayang pantayan o bilhin ng salapi. At kailangan mong malaman na ang mga pangangailangan nating ito sa buhay ay kailangang dumaan at maranasan hindi dahil kailangan nating magdusa kung hindi dahil may kailangan tayong malamang magandang katotohanan. Kailangan nating mapagtanto na may Isang Mapagmahal at Galante na handang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan at ang kailangan lang nating gawin ay mangailangan at isuko ang lahat ng ating pangangailangan sa Kanya.

Wag ka ng mag-alinlangan. Mangailangan ka na sa Kanya.

No comments:

Post a Comment