Saturday, December 7, 2013

Pandesal

Tradisyon na ng bawat pinoy na pagkagising sa umaga, kape't pandesal ang hinahanap na pang-agahan.

Bilang isang Kristyano, tradisyon naman na sa pagkagising sa umaga, si Jesus ang unang hinahanap.. ang "pandesal" na nagmula sa langit.

Basahin natin at pagnilay-nilayan si John 6:32-40.

Halina't simulan natin ang bawat araw na hinahanap ang tinapay na nagbibigay buhay.

 :)

No comments:

Post a Comment